Michal Karpíšek Generálním tajemníkem EURASHE

Dlouholetý vedoucí kanceláře Sdružení profesního terciárního vzdělávání – SPTV/CASPHE Michal Karpíšek se od 1. 6. 2016 stal generálním tajemníkem EURASHE.