Výběrové řízení na experty projektu SAPS – podpora stáží v malých a středních podnicích

logo_w2lSdružení profesního terciárního vzdělávání je jedním z 10 evropských partnerů mezinárodního projektu SAPS, který má tyto cíle:

  • zlepšení vnímání výhod a přínosů zapojení studentů z institucí profesního terciárního vzdělávání (PTV) na odborných praxích ze strany malých a středních podniků
  • odstraňování překážek pro spolupráci mezi PTV institucemi a malými a středními podniky
  • podpořit pravidelnou a strukturovanou spolupráci mezi zastřešujících organizací pro PTV (národní sdružení – členové EURASHE) a organizacemi zastupujícími malé a střední podniky

Za tímto účelem vytváří mezinárodní i lokální expertní skupiny, které budou vytvářet metodické materiály pro vzájemnou komunikaci institucí a podniků. Více zde.

Projektové konzorcium vyhlásilo výběrové řízení na mezinárodního experta, podmínkou je mj. dobrá znalost angličtiny a:

Profil experta:

Pochází z:

–          Z instituce (školy) profesního terciárního vzdělávání

–          Organizace reprezentující malé a střední podniky

–          Přímo z malého a středního podniku

–          Profesionál se zkušenostmi s prací a stážemi zdravotně postižených

Vybraný expert by měl mít tyto vlastnosti:

  • Zkušenost s organizací stáží/praxí mezi institucemi profesního terciárního vzdělávání a malými a středními podniky
  • Umění kooperovat se stakeholdery profesního terciárního vzdělávání a světem práce (asociace reprezentující podniky)
  • Minulá angažovanost v tématu
  • Zkušenosti z mezinárodního působení, publikace na národní či mezinárodní úrovni
  • Excelentní jazyková vybavenost (angličtina)

Podrobný popis činnosti experta a přihlašovací formulář naleznete zde (klikněte na odkaz), zde se také můžete přihlásit.

Práce experta je honorována!

CALL FOR EXPERTS