Studijní den SPTV – první po pandemii, QA lead focus group

V úterý 30. června se sešli členové SPTV (někteří online, někteří na místě – VŠZ v Praze), aby oprvé po pandemii COVID-19 diskutovali a sdíleli své zkušenosti. V naším tajemníkem Mgr. Ondřejem Chrástem moderované diskuzi vyšlo najevo, že velká část našich členských škol (VŠ i VOŠ) se s pandemií vyrovanala obstojně a celkem úspěšně pomocí distanční výuky zvládla výuku na výbornou. Brali to také jako zajímavou zkušenost a výzvu při fungování svých škol i do budoucna v oblastech, kde se online výuka osvědčila.  V tomto bloku vystoupil mj. Jan Beseda z CSVŠ (Centrum pro studim vysokého školství) s přehledem praktických tipů a zkušeností, jak se vypořádat s online výukou a zkoušením během stavu karantény. Kancelář SPTV v průběhu pandemie poskytovala několik konzultací (online) členským školám, je také nadále k dispozici k případné pomoci a dalším konzultacím ohledně legislativy a celkově distinační výuky.

V rámci druhé části proběhl také blok – Focus group – k našemu aktuálnímu projektu QA Lead. QA-Lead je projektem, jehož cílem je vytvořit metodiku pro management profesních terciárních institucí v oblasti zajišťování kvality. Seznámili jsme členy s výsledky průzkumu, který proběhl mezi více než 50 profesionály z evropských profesních terciárních institucí. Probrali jsme také jeho výsledky do hloubky v rámci focus group, která nám bude sloužit k přípravě metodiky a kurzu pro manažery profesních terciárních institucí. Do tohoto kurzu, který proběhne 2021, se někteří ze členů již přihlásili (Caritas, VŠZ, VŠEM), několik míst ještě zůstává. Naši členové mají jedinečnou příležitost získat pro své vedoucí pracovníky velmi cenné a jedinečné školení – v případě zájmu se nám prosím ozvěte.

Setkání SPTV 30. 6. 2020

Setkání SPTV 30. 6. 2020