Příprava oborových workshopů pro MENTORY – projektové setkání v Estonsku

3. a 4. března 2020 se v estonském Talinu uskutečnilo další setkání projektového konzorcia projektu MENTORTRAIN. Jeho cílem bylo příprava profilových workshopů pro mentory, v jednotlivých projektem reflektovaných oborech.Tyto workhopy pak budou realizovány v jednotlivých zemích a jejich cílem je vyškolení mentorů v jednotlivých zvolených oborech. O workshopech pro české mentory a jejich termínech budeme včas informovat.

Obory workshopů a jejich realizátoři v rámci jednotlivých partnerů projektu (ponecháváme v anglickém znění):

 • Motor Vehicle DB
 • Electronic maintenance DB
 • Laboratory Analysis
 • Structures (Material science and technology) CASPHE
 • HVAC Heating, Ventilation and Air Conditioning
 • Mechatronics DB
 • Hospitality and Tourism SVSS
 • Informatics
 • Economy SVSS (accountant)
 • Electronics SVSS
 • Journalism CASPHE
 • Social pedagogy and theology
 • Social Work CASPHE
 • Electrical Engineering TTK
 • Mechanical Engineering TTK
 • Logistics TTK

 

Konzorcium projektu MENTORTRAIN v Talinu

 

Konzorcium projektu MENTORTRAIN v Talinu