Projekt SAPS – podpora stáží v malých a středních podnicích – další priority a postup

V průběhu roku 2017 se konalo několik zasedání projektu SAPS, který naše Sdružení v rámci České republiky koordinuje. Setkání se odehrála postupně v Brusselu, litevském Vilniusu a vyvrcholila na Maltě, několikadenními workshopy, které nastavovaly postup projektu pro celý rok 2018, jenž bude pro celý projekt zcela klíčový. Řešila se běžná agenda projektu, ale také mediální kampaň pro propagaci stáží v malých a středních podnicích nebo pomocné nástroje pro úspěšné a smysluplné stáže a jejich podpora v rámci institucí a malých a středních podniků (MSP).

Bruselské setkání, které se konalo u jednoho z koordinátorů projektu EURASHE, dne 1.2.2017, se zabývalo intenzivními přípravami na vytváření tzv. checklistu (v rámci projektu je to tzv. workpackage 2 – WP2) – Kontrolního seznamu pro kvalitu stáží, který má být jednoduchým a přístupným nástrojem pro školy i malé a střední podniky. Pomocí řady přesně mířených otázek vede uživatele z řad škol či MSP ke kontrole, inovaci či novému nastavení procesu příjímání studentů na stáž a jeho kvalitativní kontroly. Toto setkání pokračovalo místními workshopy v jednotlivých zemích účastníků projektu (o workshopu SPTV v ČR jsme psali zde). K dalšímu návazném setkání v rámci tohoto WP2 došlo u partnera projektu – Fakulty podnikohospodářské Univerzity aplikovaných věd  v litevském Vilniusu, reprezentované děkankou a koordinátorkou projektu Danutė Rasimavičienė, ve dnech 10. – 11. května 2017. Zde se reflektovali připomínky a vstupy jednotlivých národních workshopů.

Řada mezinárodních setkání k projektu vrcholila celkem dvěma workshopy a partnerským setkáním účastníků projektu na Maltě, v domovské zemi dalšího partnera projektu – Knowledge inovation center Malta. Zde probíhaly závěrečné práce na výše zmíněném „Kontrolním seznamu pro kvalitu stáží“, ale také workshop k hlavní části projektu, která bude probíhat v roce 2018 – mediální kampani (v interním pojetí projektu tzv. workpackage 3 – WP3). V České republice jsme v rámci této mediální kampaně angažovali Ing. Zdeňka Vondru z Grafické a multimediální laboratoře Vysoké školy ekonomické v Praze, který bude odborným konzultantem v této kampani, mající za cíl propagovat srozumitelnou formou stáže v  malých a středních podnicích. O detailech této kampaně budeme samozřejmě informovat na našich stránkách.

Workshop k mezinárodní kampani projektu SAPS.

Ing. Zdeněk Vondra zaujal v rámci workshopu k mezinárodní mediální kampani.

Setkání projektu SAPS ve Vilniusu na Podnikohospodářské fakultě Univerzity aplikovaných věd ve Vilniusu.