Národní summit

 “Posílení role profesního terciárního vzdělávání v České republice “ – projekt PROCSEE – Strengthening Professional Higher Education and HVET in Central & South Eastern Europe

Termín konání2listopadu 20189:00 – 16:00 hod  

Místo konání: VOŠ publicistiky Praha, Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1 — Nové Město

Kontext a cíle Národního summitu profesního terciárního vzdělávání  

V roce 2016 založilo SPTV Národní komisi pro excelenci profesně zaměřeného terciárního vzdělávání. Stejné komise byly ustaveny v rámci projektu PROCSEE také ve Slovinsku, Chorvatsku, Maďarsku a Rumunsku. Jsou složeny ze zástupců podniků, škol, studentů, ministerstev školství a veřejných institucí. Po třech letech a třech setkáních se projekt PROCSEE dostal ke svému konci a  Toto je vyvrcholení 

Národní komise připravily na prvním jednání v srpnu roku 2016 přehled stavu a národních priorit, které se staly základem pro posouzení a hlubokou analýzu relevantních politik expertními skupinami složenými z odborníků z celé Evropy, kteří se sešli na svém prvním společném zasedání na konci září 2016 ve Slovinsku a druhém zasedání v červnu 2017 v Chorvatsku. 

Lokální i mezinárodní skupiny se také věnovaly identifikaci tzv. dobrých praxí z jednotlivých oblastí. Vzniká unikátní detailně popsaná databáze 120 dobrých příkladů z praxe v rámci jednotlivých oblastí.  

V rámci setkání mezinárodní skupiny v červnu 2017 (v Chorvatsku) vznikla sada návrhů politických opatření k jednotlivým čtyřem oblastem. Naše česká Národní komise by pak měla přispět k těmto návrhům českým národním hlediskem a diskutovat, co, ale především jak konkrétně, postupovat na politické úrovni při prosazování změn/inovací v jednotlivých oblastech.    

Projekt pracuje ve čtyřech oblastech, pro každou jsou z jednotlivých zemí určení experti.  Experti za ČR jsou Karel Šima z Centra pro studium vysokého školství pro oblast „Propojení profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s národními/regionálními rozvojovými strategiemi“, Jiří Nantl, ředitel CEITEC, pro oblast „Podpora profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s důrazem na reflexi chybějících kvalifikací a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů“, Hana Slámová z Vyšší odborné školy informačních služeb pro oblast „Organizace a monitoring odborných praxí studentů“ a Dominik Fellner z Vyšší odborné školy publicistiky v Praze pro oblast „Prostředí pro individuální rozvoj a vzdělávání (podpora učení moderními ICT technologiemi) a jeho role v celoživotním učení“. 

Předběžný program

Registrace

 

Kontakt: Mgr. et Mgr. Jan Beseda, Ph.D.

jan.beseda@ssvs.cz