Jak dále v profesním terciárním vzdělávání, konzultace v rámci projektu PROCSEE

V průběhu roku 2018 proběhla řada konzultací konaných v rámci projektu PROCSEE.

Sdružení profesního terciárního vzdělávání na nich seznamovalo partnery s tzv. „politickými doporučeními“ , které byly přijaté v rámci projektu PROCSEE. Sbíraly se také podněty, jak tato doporučení modifikovat a především uvést v život. Setkání byla uskutečněna např. s Hospodářskou komoru, Západočeskou univerzitou, Centrem pro studium vysokého školství, Asociací institucí pro vzdělávání dospělých a mnoha dalšími.

Diskuze a doporučení se během celého projektu zaobírají 4 oblastmi, které pojmenovávají jednotlivé problémy, kterým sektor profesního terciárního vzdělávání čelí:

Za každou oblast má v každé zemi projekt 4 národní experty pro dané oblasti. V České republice jsou jimi:

  • Karel Šima z Centra pro studium vysokého školství pro oblast „Propojení profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s národními/ regionálními rozvojovými strategiemi“,
  • Jiří Nantl, ředitel CEITEC, pro oblast „Podpora profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s důrazem na reflexi chybějících kvalifikací a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů“,
  • Hana Slámová z Vyšší odborné školy informačních služeb v Praze pro oblast  „Organizace a monitoring odborných praxí studentů v praxi“,
  • a Dominik Fellner z Vyšší odborné školy publicistiky v Praze pro oblast „Prostředí pro individuální rozvoj a vzdělávání (podpora učení moderními ICT technologiemi) a jeho role v celoživotním učení“.

Další podrobnosti o projektu naleznete na našich stránkách