Jak dále v profesním terciárním vzdělávání, konzultace v rámci projektu PROCSEE

V průběhu roku 2018 proběhla řada konzultací konaných v rámci projektu PROCSEE.

Sdružení profesního terciárního vzdělávání na nich seznamovala partnery s tzv. „politickými doporučeními“ , které byli přijaté v rámci projektu PROCSEE. Sbíraly se také podněty jak tyto doporučení modifikovat a především uvést v život. Setkání se uskutečnila např. s Hospodářskou komoru, Západočeskou univerzitou, Centrem pro studium vysokého školství, Asociací institucí pro vzdělávání dospělých a mnohými dalšími.

Diskuze a doporučení se po celý projekt zaobírají 4 oblastmi, které pojmenovávají jednotlivé problémy, kterým sektor profesního terciárního vzdělávání čelí:

Za každou oblast má v každé zemi projekt  4 národní experty pro dané oblasti:

Jsou jimi Karel Šima z Centra pro studium vysokého školství pro oblast „Propojení profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s národními/ regionálními rozvojovými strategiemi“, Jiří Nantl, ředitel CEITEC, pro oblast „Podpora profesně zaměřeného terciárního vzdělávání s důrazem na reflexi chybějících kvalifikací a zvýšení zaměstnatelnosti absolventů“, Hana Slámová z Vyšší odborné školy informačních služeb pro oblast a Dominik Fellner z Vyšší odborné školy publicistiky v Praze pro oblast Vyšší odborná školy informačních služeb v Praze pro oblast „Prostředí pro individuální rozvoj a vzdělávání (podpora učení moderními ICT technologiemi) a jeho role v celoživotním učení“„Organizace a monitoring odborných praxí studentů v praxi“.

 

Podrobnosti připravujeme po definitivním závěru projektu cca v březnu 2019. Sledujte naše stránky.