Jitka Němcová – nová předsedkyně SPTV

Na valné hromadě dne 26. listopadu 2018 byla zvolena novou předsedkyní Sdružení profesního terciárního vzdělávání doc. PhDr. Jitka Němcová PhD. Vystřídala tak dlouholetého předsedu PaedDr. Ladislava Jirků, který zůstává řadovým členem SPTV.

Je rektorkou Vysoké školy zdravotnické a v současné době působí jako místopředsedkyně České konference rektorů pro záležitosti legislativní a organizační, kde je také předsedkyní tzv. Komory B – Komory rektorů soukromých vysokých škol.

doc. PhDr. Jitka Němcová PhD. *1961;
Rektorka VŠZ, o. p. s. (http://www.vszdrav.cz )

  • místopředseda ČKR pro legislativu a vnitřní záležitosti
  • Členka Vědecké rady FZS TU v Liberci a FZS ZČU v Plzni
  • místopředsedkyně Sdružení škol terciárního vzdělávání
  • Člen redakční rady vědeckého časopisu Zdravotnictví a Sociální práce
  • 2006–2011 místopředseda Akreditační komise vyššího odborného vzdělávání při MŠMT
  • 2006-2011 předsedkyně Správní rady obecně prospěšné společnosti „Úspěšné dítě“
  • 2011 – finalistka soutěže Sestra roku v oblasti věda a výzkum
  • 2005 – finalistka soutěže Manažer roku

Další náplní Valné hromady byla především informace o projektech a budoucích záměrech pro činnost SPTV. Velkou pozornost jsme věnovali také projektu PROCSEE , kde konzultujeme napříč relevantními stakeholdery doporučení, která z projektu vzešla a představili jsme také závěry Národního summitu profesního terciárního vzdělávání, který proběhl na začátku měsíce listopadu 2019.